Архив за месец декември, 2009

Вискомп откри нов високотехнологичен технически център

Категория: За фирмата
18 декември 2009

Един от най-големите технически центрове в Пловдив принадлежи на „Вискомп“ ЕООД. Помещението е оборудвано с автономно електрическо захранване, осигурено от високо технологичен дизелов агрегат, съпроводен от UPS (акумулаторни модули). Разполагаме също така с двойно подсигурена прецизна климатизация, осигуряваща подходящи условия за оптимална работа на техниката. Свързаността към глобалната мрежа се осъществява посредством два независими интернет доставчика, използвайки оптична свързаност, което гарантира 99,9% достъпност до услугите, които предлагаме. За нормалната и безпроблемна работа на техническия център се грижи екип от високо квалифицирани специалисти, осигуряващи денонощно наблюдение и поддръжка.

Вискомп – спонсор на промоцията на абсолвентите от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

4 декември 2009

„Вискомп“ ЕООД е сред основните спонсори на тържествената промоция на випуск 2008 на факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, която ще се проведе на 29 ноември от 14 часа във Втора аула на Новата сграда на ПУ.

Факултетът (който е с 48-годишна история и е сред най-големите и най-авторитетните в страната) обучава годишно около 1400 бакалаври, магистри и докторанти (включително и чуждестранни студенти) в областта на математиката, информатиката и информационните технологии.

Тази година абсолвентите са 276, от които 144 бакалаври и 132 магистри. Всяка година на тържеството присъстват министри, депутати, кметове, представители на бизнеса и академичните среди, както и различни местни и национални медии.

След официалната част по връчването на дипломите, тогите и шапките, следва коктейл и танци чак до утрото на следващия ден. „Вискомп“ също ще участва дейно във втората част от събитието, като подкрепи и активно съдейства на абсолвентите в изживяването на една от най-паметните вечери в живота им.