Архив за месец септември, 2010

Програма на лекциите по PHP Първа част – Въведение в PHP. Обектноориентирано програмиране

30 септември 2010

Готова е програмата за лекциите по PHP в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” за първи, есенен триместър на учебната 2010/2011 година. Както вече знаете, главен лектор отново ще бъде Атанас Василев – старши програмист във фирма “Вискомп” ЕООД и гост-лектор управителят на “Вискомп” Георги Гроздев.

За записване можете да ползвате специално изготвеният за целта сайт http://phplab.viscomp.bg , където в последствие ще бъдат качвани и всички лекции, за да имат регистрираните по всяко време достъп до тях.

Целта на първата част на курса е запознаване на аудиторията с основите на уеб базираните приложения, синтаксиса на PHP, променливи, оператори и функции. Обектноориентирано програмиране и бази данни.

Лекциите ще се провеждат всяка събота от 09:00 до 12:00 часа. Компютърната зала ще бъде обявена допълнително. При възникнали въпроси, можете да изпращате запитванията си на: info@viscomp.bg.

 1. Основи на уеб базираните приложения
  – Клиент-сървър модел
  – Уеб сървър модел
  – Статични и динамични уеб страници
  – История на PHP
 2. Синтаксис и основи на PHP
  – Анатомия
  – Тагове
  – Възможности на езика
 3. Променливи и оператори. Типове данни
  – Индиректни референции към променливи
  – Управление на променливи
  – Суперглобални променливи
  – Упражнения
 4. Контролни структури и функции
  – Условни тестове
  – Цикли
  – Контролни структури за включване на код
  – Дефинирани от потребителя функции
  – Област на видимост на функциите
  – Връщане на стойности по стойност
  – Връщане на стойност по референция
  – Деклариране на параметри на функции
  – Статични променливи
  – Упражнения за проверка на стойности
 5. Низове
  – Ограждане на низове – кавички, апострофи, here-doc
  – Достъп до отделни символи в низ
  – Кодировки
  – Сравняване на низове
  – Манипулиране и търсене в низове
  – Регулярни изрази
 6. Масиви
  – Индексирани и асоциативни масиви
  – Достъп до елементи в масив
  – Създаване на масиви. Добавяне не елементи
  – Основни функции за работа с масиви
 7. Форми
  – Методи: POST и GET
  – HTML елементи
  – Параметри
  – Изпращане на файлове
  – Валидиране и филтриране на входните данни
 8. Сесии и бисквитки (Cookies)
  – Основни функции за работа със сесии и бисквитки
  – Създаване на сесии
  – Работа с променливи от сесията
  – Използване на сесии и бисквитки в системи за регистрирани потребители – запазване на информация за потребителски предпочитания и пазарски кошници
 9. Бази данни
  – Типове бази данни. Въведение в релационните бази данни
  – Структура на база данни.
  – Връзки между таблици в база данни
  – Нормализация на данните
  – Основни понятия в SQL. Заявки
  – Функции в PHP за работа с бази данни
 10. Обектно-ориентирано програмиране
  – Класове и обекти
  – Наследяване
  – Свойства и методи на класовете. Видимост
  – Конструктори и деструктори
  – Абстрактни класове
  – Интерфейси
  – Интроспекция
 11. Допълнителни лекции:
  – Новости в PHP 5.3
  – Шаблони за дизайн. (Design patterns) в обектно-ориентираното програмиране

Лекции по PHP в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – пълен курс

17 септември 2010

За трети пореден път фирма „Вискомп“ организира факултативна дисциплина по обектноориентирано програмиране на PHP в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, факултет Математика и информатика.

Първият курс от тази поредица, проведен през изминалата академична година, който представляваше въведение в PHP и обектноориентираното програмиране, беше посрещнат с голям интерес от студентите и по тази причина последван от втора част, чиято цел бе да разшири знанията, придобити в първото ниво на дисциплината.

Тази учебна година „Вискомп“ предприе инициатива за провеждане на пълен курс по PHP в три последователни семестъра, като този път лекциите ще бъдат отворени не само за студенти от факултет Математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, а и за всички желаещи да придобият или разширят познанията си по PHP и обектноориентираното програмиране, като в края на всяка част на студентите и кандидат-програмисти ще бъде поставена за изработка курсова работа, в която те ще имат възможността да приложат на практика усвоеното по време на лекциите.

Другият акцент в работата ни ще бъде и по-засиленото внимание, което ще обърнем на упражненията върху теорията, тъй като времето, застъпено по програма ще даде възможност за по-задълбочено преподаване на материала.

През наближаващия есенен триместър 2010 ще започнем с Въведение в PHP и ООП или накратко: Курс за начинаещи.

Втората част, планирана през зимния триместър 2010/2011, ще обхване Програмиране на PHP за средно напреднали и ще завършим през пролетния триместър 2011 с трета част на курса – PHP за напреднали.

Главен лектор отново ще бъде Атанас Василев, старши програмист във фирма „Вискомп“ и ръководител на стажантската програма, вече добре познат на аудиторията на Пловдивски университет, с помощник лектори Иво Кръстев, ръководител отдел Програмисти и Димитър Ников, старши програмист във фирмата.

Откриващ лекциите ще бъде Георги Гроздев, Управител на „Вискомп“ ЕООД, който ще изнесе първата лекция от курса и ще запознае студентите с възможностите за реализация в областта на уеб програмирането след завършване на трите нива.

Повече информация за програмата на всяка част от дисциплината, както и начините за записване, ще бъде публикувана в края на месец септември 2010 на уеб страницата на „Вискомп“, на информационното табло в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, факултет Математика и информатика, във форума на ПУ, както и в социалните мрежи.

При възникнали въпроси и запитвания, моля пишете ни на: info@viscomp.bg.

“Вискомп” – пълноправен член на Българската уеб асоциация

9 септември 2010

“Вискомп” ЕООД е най-новият пълноправен член на Българската уеб асоциация.

Като компания, утвърдила се на българския и европейския пазар с високото професионално равнище на предлаганите уеб услуги и безупречната си репутация сред бизнес средите и държавните институции, ние поехме инициативата да дадем приноса си към дейността на асоциацията и проектите, които тя организира, да съдействаме за развитието и благополучното състояние на уеб пазара в международен мащаб, да участваме в профилирани събития, свързани с интернет индустрията в страната и чужбина.

С дейността си “Вискомп” цели да подпомага утвърждаването и сътрудничеството сред лицата и фирмите, които се занимават с уеб дизайн, програмиране, интернет реклама и всякакви уеб услуги и да бъде част от създаването в България на ползотворна среда и стандарти за качество на предлаганите услуги и продукти. Компанията работи активно и за популяризиране на предимствата на интернет сред бизнеса, правителствените и неправителствените организации в страната и Европа.