Архив за месец октомври, 2010

PHP лекции в ПУ – нова зала

Категория: За фирмата
13 октомври 2010

Първата лекция от курса по PHP мина успешно. Според многобройната аудитория материята и начинът, по който тя се предава, отговаря на очакванията и интересите на студентите. Желаещите да посещават курса по PHP винаги са били значителен брой, но тази година подминаха 100 записали се и продължават да растат. По тази причина ръководството на Пловдивски университет предостави за бъдещите лекции нова, по-голяма зала. От тази събота дисциплината по PHP ще се провежда във 2-ра аула на Факултета по математика и информатика, в обичайния час – от 09:00 до 12:00 преди обяд. Що се отнася до мястото, където ще се провеждат упражненията, този въпрос за момента не е уточнен и ще бъде дискутиран отново.

Въведение в PHP и ООП – организация на лекциите

4 октомври 2010

Тази събота, 09.10., започва пъвата част на курса по програмиране на PHP, който ще се проведе в три последователни семестъра в рамките на учебната 2010/2011 година в Новата сграда на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, факултет Математика и Информатика, който ще представлява факултативна дисциплина за всички студенти от ФМИ. Освен това курсът ще предоставя възможност и за посетители, които не са студенти в ПУ да присъстват на лекциите и след успешно справяне с курсовата работа, която ще им бъде възложена в края на учебните занятия, да получат сертификат за завършен курс. За всички, които не са студенти в Пловдивски университет и които биха желали да получат документ за владеене на Програмиране на PHP и обектноориентирано програмиране, трябва да внесат такса в размер на 250 лв. в канцеларията на Факултет по Математика и Информатика, кабинет 330 в Нова сграда на ПУ, като свободните за външни лица места ще бъдат ограничени в зависимост от капацитета на компютърната зала в която ще се провежда курса и броя на записалите се студенти от ПУ, от които всички без изключение ще бъдат записани.

Лекциите ще започнат в 09:00 часа на 09.10 в зала 546, на 5 стаж в Нова сграда на Пловдивски университет, Факултет Математика и информатика.

Моля, всички записали се, да се явят в дадения ден и час пред уговорената зала.

При възникнали допълнителни въпроси, обръщайте се към нас на info@viscomp.bg или на телефон 032/655 175.