Архив за месец февруари, 2013

ВИСКОМП е работодател по проект „Ученически и студентски практики“

Категория: За фирмата
7 февруари 2013

ВИСКОМП  регистрира своето участие като работодател в проектите  „Ученически практики“ и  „Студетски практики“ на сайта http://praktiki.mon.bg

Схемата „Ученически и студентски практики” е финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Допълнителното практическо обучение ще помогне на учениците и студентите да получат качествена професионална подготовка в реална работна среда, а заедно с това е стъпка към успешната им реализация на трудовия пазар.

Проектите предоставят възможност за попълване екипа на ВИСКОМП с ентусиазирани млади хора, които да допринесат с нови и свежи идеи за развитието на фирмата.