Лекции по PHP в ПУ „Паисий Хилендарски“ през учебната 2013/2014г.

30 септември 2013

За пета поредна година фирма „Вискомп“ ще проведе три курса по програмиране с езика PHP, в три последователни триместъра в рамките на учебната 2013/2014 година.

Целта на курса е запознаване на аудиторията с основите на уеб базираните приложения, синтаксиса на PHP, променливи, оператори и функции. Обектноориентирано програмиране, шаблони за дизайн, бази от данни.

Първото занятие ще започне на 05.10.2013г. от 9:15 в компютърна зала 546 в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултет Математика и информатика.

Лекциите ще се провеждат всяка събота в продължение на цялата учебна година, с изключение на официалните ваканции на университета.

Всяка от трите части ще представлява отделна факултативна дисциплина за всички студенти от ФМИ. Външни лица (не-учащи или студенти на ПУ, които не са във Факултета по Математика и Информатика) ще могат да го посещават при условия, определени от канцеларията на Факултета.

Подробен конспект и програма на лекциите от първата част ще намерите в сайта ни phplab.viscomp.bg, където можете да се регистрирате за посещение на курса. Регистрацията ще е отворена до запълване на квотата ни от 50 човека, но не по-късно от 12.10.2013 г.

При възникнали допълнителни въпроси, може да изпращате запитвания на: phplab@viscomp.bg


Сподели статията в Тези бутончета са връзки към сайтове, в които можете да качите линк към тази статия.
  • Facebook
  • LinkedIn

Остави коментар

Полетата отбелязани с са задължителни.