Започва втора част на курса по PHP в Пловдивски университет – PHP за напреднали

13 януари 2011

На 22.01 (събота) започва втора част на курса по PHP в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Факултет математика и информатика (ФМИ).

Тя цели да разшири познанията на студентите, придобити в курса “Въведение в PHP. Обектноориентирано програмиране”, която се проведе през първия триместър на учебната 2010/2011 година.

Втората част от курса ще обхване новостите, въведени в PHP 5.3., подходите при изграждане на структурата на едно уеб-базирано приложение, различни аспекти на проблема със сигурността на приложенията и много други интригуващи теми, свързани с уеб програмирането.

В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите.

Подробен конспект и програма на лекциите можете да намерите в PHP Lab, където, както и при първата част, можете да се регистрирате за посещение на курса.

Регистрацията ви от първата част (ако имате такава) важи автоматично за втората, само трябва да се запишете (от “Редакция на профил” съответния чекбокс за втора част).

Нерегистрираните или незаписали се до петък, 21.01.2011 г. студенти, няма да бъдат допускани до лекциите.

Максималният брой регистранти ще бъде 100, като всички, които са присъствали на част 1 – Въведение в PHP и са се справили успешно с възложената в края на триместъра курсова работа, ще бъдат допускани автоматично (след като се запишат в рамките на възложения срок – най-късно до 21.01.2011). За останалите студенти – които желаят тепърва да се включат или не са получили оценка на курсовия проект, ще има входящ тест, който ще съдържа материал от първото ниво. За да бъдете допуснати до второ, трябва да преминете успешно теста, който ще се проведе на 22.01. (събота) от 09:00 часа и ще продължи 30 минути.

За студентите, които вече имат получена оценка върху “Въведение в PHP”, часовете ще започнат в 10:00 ч на 22.01. с лектори Атанас Василев и Димитър Ников.

Курсът ще продължи до 18.03.2011 г.

Оценките ще бъдат поставени на 19.03.2011 (събота).

Лекциите ще се провеждат от 09:00 до 12:30 часа всяка събота.

Вискомп подкрепи промоцията на абсолвентите от ПУ

30 ноември 2010

„Вискомп“ ЕООД беше сред основните спонсори на тържествената промоция на випуск 2010 на Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, която се проведе тази събота, 27 ноември в трета палата на Пловдивски панаир.

Факултетът (който е с 50-годишна история и е сред най-големите и най-авторитетните в страната) обучава годишно около 1400 бакалаври, магистри и докторанти (включително и чуждестранни студенти) в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Част от завършилите и от все още обучаващите се студенти на факултета работят в нашата фирма.

Тази година абсолвентите бяха 348, от които 210 бакалаври (от които 43 отличници) и 138 магистри (включително 84 отличници). На тържеството присъстваха държавници и представители на бизнеса и академичните среди, както и различни местни и национални медии.

След официалната част по връчването на дипломите, тогите и шапките, имаше коктейл и танци, в които „Вискомп“ също подкрепи абсолвентите.

PHP лекции в ПУ – нова зала

Категория: За фирмата
13 октомври 2010

Първата лекция от курса по PHP мина успешно. Според многобройната аудитория материята и начинът, по който тя се предава, отговаря на очакванията и интересите на студентите. Желаещите да посещават курса по PHP винаги са били значителен брой, но тази година подминаха 100 записали се и продължават да растат. По тази причина ръководството на Пловдивски университет предостави за бъдещите лекции нова, по-голяма зала. От тази събота дисциплината по PHP ще се провежда във 2-ра аула на Факултета по математика и информатика, в обичайния час – от 09:00 до 12:00 преди обяд. Що се отнася до мястото, където ще се провеждат упражненията, този въпрос за момента не е уточнен и ще бъде дискутиран отново.

Въведение в PHP и ООП – организация на лекциите

4 октомври 2010

Тази събота, 09.10., започва пъвата част на курса по програмиране на PHP, който ще се проведе в три последователни семестъра в рамките на учебната 2010/2011 година в Новата сграда на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, факултет Математика и Информатика, който ще представлява факултативна дисциплина за всички студенти от ФМИ. Освен това курсът ще предоставя възможност и за посетители, които не са студенти в ПУ да присъстват на лекциите и след успешно справяне с курсовата работа, която ще им бъде възложена в края на учебните занятия, да получат сертификат за завършен курс. За всички, които не са студенти в Пловдивски университет и които биха желали да получат документ за владеене на Програмиране на PHP и обектноориентирано програмиране, трябва да внесат такса в размер на 250 лв. в канцеларията на Факултет по Математика и Информатика, кабинет 330 в Нова сграда на ПУ, като свободните за външни лица места ще бъдат ограничени в зависимост от капацитета на компютърната зала в която ще се провежда курса и броя на записалите се студенти от ПУ, от които всички без изключение ще бъдат записани.

Лекциите ще започнат в 09:00 часа на 09.10 в зала 546, на 5 стаж в Нова сграда на Пловдивски университет, Факултет Математика и информатика.

Моля, всички записали се, да се явят в дадения ден и час пред уговорената зала.

При възникнали допълнителни въпроси, обръщайте се към нас на info@viscomp.bg или на телефон 032/655 175.

Програма на лекциите по PHP Първа част – Въведение в PHP. Обектноориентирано програмиране

30 септември 2010

Готова е програмата за лекциите по PHP в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” за първи, есенен триместър на учебната 2010/2011 година. Както вече знаете, главен лектор отново ще бъде Атанас Василев – старши програмист във фирма “Вискомп” ЕООД и гост-лектор управителят на “Вискомп” Георги Гроздев.

За записване можете да ползвате специално изготвеният за целта сайт http://phplab.viscomp.bg , където в последствие ще бъдат качвани и всички лекции, за да имат регистрираните по всяко време достъп до тях.

Целта на първата част на курса е запознаване на аудиторията с основите на уеб базираните приложения, синтаксиса на PHP, променливи, оператори и функции. Обектноориентирано програмиране и бази данни.

Лекциите ще се провеждат всяка събота от 09:00 до 12:00 часа. Компютърната зала ще бъде обявена допълнително. При възникнали въпроси, можете да изпращате запитванията си на: info@viscomp.bg.

 1. Основи на уеб базираните приложения
  – Клиент-сървър модел
  – Уеб сървър модел
  – Статични и динамични уеб страници
  – История на PHP
 2. Синтаксис и основи на PHP
  – Анатомия
  – Тагове
  – Възможности на езика
 3. Променливи и оператори. Типове данни
  – Индиректни референции към променливи
  – Управление на променливи
  – Суперглобални променливи
  – Упражнения
 4. Контролни структури и функции
  – Условни тестове
  – Цикли
  – Контролни структури за включване на код
  – Дефинирани от потребителя функции
  – Област на видимост на функциите
  – Връщане на стойности по стойност
  – Връщане на стойност по референция
  – Деклариране на параметри на функции
  – Статични променливи
  – Упражнения за проверка на стойности
 5. Низове
  – Ограждане на низове – кавички, апострофи, here-doc
  – Достъп до отделни символи в низ
  – Кодировки
  – Сравняване на низове
  – Манипулиране и търсене в низове
  – Регулярни изрази
 6. Масиви
  – Индексирани и асоциативни масиви
  – Достъп до елементи в масив
  – Създаване на масиви. Добавяне не елементи
  – Основни функции за работа с масиви
 7. Форми
  – Методи: POST и GET
  – HTML елементи
  – Параметри
  – Изпращане на файлове
  – Валидиране и филтриране на входните данни
 8. Сесии и бисквитки (Cookies)
  – Основни функции за работа със сесии и бисквитки
  – Създаване на сесии
  – Работа с променливи от сесията
  – Използване на сесии и бисквитки в системи за регистрирани потребители – запазване на информация за потребителски предпочитания и пазарски кошници
 9. Бази данни
  – Типове бази данни. Въведение в релационните бази данни
  – Структура на база данни.
  – Връзки между таблици в база данни
  – Нормализация на данните
  – Основни понятия в SQL. Заявки
  – Функции в PHP за работа с бази данни
 10. Обектно-ориентирано програмиране
  – Класове и обекти
  – Наследяване
  – Свойства и методи на класовете. Видимост
  – Конструктори и деструктори
  – Абстрактни класове
  – Интерфейси
  – Интроспекция
 11. Допълнителни лекции:
  – Новости в PHP 5.3
  – Шаблони за дизайн. (Design patterns) в обектно-ориентираното програмиране