Постове с етикет "лекции"

Програма на лекциите по PHP Първа част – Въведение в PHP. Обектноориентирано програмиране

30 септември 2010

Готова е програмата за лекциите по PHP в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” за първи, есенен триместър на учебната 2010/2011 година. Както вече знаете, главен лектор отново ще бъде Атанас Василев – старши програмист във фирма “Вискомп” ЕООД и гост-лектор управителят на “Вискомп” Георги Гроздев.

За записване можете да ползвате специално изготвеният за целта сайт http://phplab.viscomp.bg , където в последствие ще бъдат качвани и всички лекции, за да имат регистрираните по всяко време достъп до тях.

Целта на първата част на курса е запознаване на аудиторията с основите на уеб базираните приложения, синтаксиса на PHP, променливи, оператори и функции. Обектноориентирано програмиране и бази данни.

Лекциите ще се провеждат всяка събота от 09:00 до 12:00 часа. Компютърната зала ще бъде обявена допълнително. При възникнали въпроси, можете да изпращате запитванията си на: info@viscomp.bg.

 1. Основи на уеб базираните приложения
  – Клиент-сървър модел
  – Уеб сървър модел
  – Статични и динамични уеб страници
  – История на PHP
 2. Синтаксис и основи на PHP
  – Анатомия
  – Тагове
  – Възможности на езика
 3. Променливи и оператори. Типове данни
  – Индиректни референции към променливи
  – Управление на променливи
  – Суперглобални променливи
  – Упражнения
 4. Контролни структури и функции
  – Условни тестове
  – Цикли
  – Контролни структури за включване на код
  – Дефинирани от потребителя функции
  – Област на видимост на функциите
  – Връщане на стойности по стойност
  – Връщане на стойност по референция
  – Деклариране на параметри на функции
  – Статични променливи
  – Упражнения за проверка на стойности
 5. Низове
  – Ограждане на низове – кавички, апострофи, here-doc
  – Достъп до отделни символи в низ
  – Кодировки
  – Сравняване на низове
  – Манипулиране и търсене в низове
  – Регулярни изрази
 6. Масиви
  – Индексирани и асоциативни масиви
  – Достъп до елементи в масив
  – Създаване на масиви. Добавяне не елементи
  – Основни функции за работа с масиви
 7. Форми
  – Методи: POST и GET
  – HTML елементи
  – Параметри
  – Изпращане на файлове
  – Валидиране и филтриране на входните данни
 8. Сесии и бисквитки (Cookies)
  – Основни функции за работа със сесии и бисквитки
  – Създаване на сесии
  – Работа с променливи от сесията
  – Използване на сесии и бисквитки в системи за регистрирани потребители – запазване на информация за потребителски предпочитания и пазарски кошници
 9. Бази данни
  – Типове бази данни. Въведение в релационните бази данни
  – Структура на база данни.
  – Връзки между таблици в база данни
  – Нормализация на данните
  – Основни понятия в SQL. Заявки
  – Функции в PHP за работа с бази данни
 10. Обектно-ориентирано програмиране
  – Класове и обекти
  – Наследяване
  – Свойства и методи на класовете. Видимост
  – Конструктори и деструктори
  – Абстрактни класове
  – Интерфейси
  – Интроспекция
 11. Допълнителни лекции:
  – Новости в PHP 5.3
  – Шаблони за дизайн. (Design patterns) в обектно-ориентираното програмиране