Постове с етикет "ПУ „Паисий Хилендарски“"

PHP курс в ПУ “Паисий Хилендарски” през учебната 2011/2012 година

16 септември 2011

През учебната 2011/2012 година Факултетът по математика и информатика към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, със съдействието на фирма “Вискомп”, организира за трети път факултативна дисциплина по обектноориентирано програмиране на PHP в три части в рамките на трите семестъра, като обучението включва курс за начинаещи и напреднали и завършва с практически проект върху изучения материал.

Лекциите ще се провеждат всяка събота с начало 08.10.2011 в продължение на цялата учебна година, с изключение на официалните ваканции на университета, с начало 9 часа сутринта и продължителност 4 учебни часа.

Записването ще започне на 19.09. (понеделник) в 10 часа и ще завърши на 05.10. (сряда) в 18 часа на адрес: http://phplab.viscomp.bg/ или в учебен отдел на Факултета по математика и информатика в ПУ. Регистрацията е свободна за всеки желаещ да получи достъп до материалите от курса, а записването е задължително за тези, които възнамеряват да посещават лекциите и упражненията.

Факултативната дисциплина е за студентите от ФМИ от всички курсове и специалности, като записването ще бъде възможно до изтичане на срока или запълване на бройката свободни места в залата.

Ако проявявате интерес да посещавате курса, но не сте студенти във ФМИ, можете да се обърнете към ръководството на университета или Снежана Ямалиева (секретар) и Надя Милева (организатор) на тел: 032/261 799.

Съществува възможност за напредналите студенти, които нямат нужда да посещават първата част на дисциплината, да се запишат директно за втората или третата, но при условие, че има свободни места и се справят успешно с входящия тест, който проверява подготовката на студента, за да бъде допуснат на по-горно ниво.

На всички, завършили успешно третата част на курса и получили отлична оценка на практическия проект върху него, “Вискомп” предоставя възможност за кандидатстване по свободните позиции във фирмата без изпитен тест.

Програмата на лекциите можете да намерите на: http://phplab.viscomp.bg/ и сайта на Пловдивски университет.

Курс PHP в ПУ „Паисий Хилендарски“ – част 3

11 април 2011

На 16.04.2011 г. (събота) започва трета част на курса по PHP, който се провежда в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ като факултативна дисциплина във Факултета по математика и информатика. За студентите на ФМИ от всички специалности, лекциите са достъпни за посещение безплатно, като поставянето на оценка в края на семестъра не е задължително. Студентите, които желаят да бъдат оценени, ще трябва да представят курсова работа, предварително зададена от преподавателите Атанас Василев и Димитър Ников.
Програмата на лекциите можете да откриете на адрес http://phplab.viscomp.bg. Записването протича на същото място и по същия начин като при първите две нива – желаещите да се включат трябва да се регистрират (ако ще посещават курса за първи път) или само да отбележат присъствие за трета част, ако са били регистрирани вече за предходните. Срокът е до края на тази седмица – 15.04.2011 г., като при нужда би могло да се направи изключение.
В рамките на третата част на курса по PHP, която е за напреднали, ще бъдат разгледани възприетите най-добри практики при разработване на PHP приложения, използване на XML и JSON за комуникация с отдалечени уеб услуги, различни разширения на езика PHP, потоци и мрежово програмиране, стратегии за кеширане и допълнителни теми, свързани с MySQL.

За допълнителна информация, можете да изпращате имейли на info@viscomp.bg.

Започва втора част на курса по PHP в Пловдивски университет – PHP за напреднали

13 януари 2011

На 22.01 (събота) започва втора част на курса по PHP в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Факултет математика и информатика (ФМИ).

Тя цели да разшири познанията на студентите, придобити в курса “Въведение в PHP. Обектноориентирано програмиране”, която се проведе през първия триместър на учебната 2010/2011 година.

Втората част от курса ще обхване новостите, въведени в PHP 5.3., подходите при изграждане на структурата на едно уеб-базирано приложение, различни аспекти на проблема със сигурността на приложенията и много други интригуващи теми, свързани с уеб програмирането.

В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите.

Подробен конспект и програма на лекциите можете да намерите в PHP Lab, където, както и при първата част, можете да се регистрирате за посещение на курса.

Регистрацията ви от първата част (ако имате такава) важи автоматично за втората, само трябва да се запишете (от “Редакция на профил” съответния чекбокс за втора част).

Нерегистрираните или незаписали се до петък, 21.01.2011 г. студенти, няма да бъдат допускани до лекциите.

Максималният брой регистранти ще бъде 100, като всички, които са присъствали на част 1 – Въведение в PHP и са се справили успешно с възложената в края на триместъра курсова работа, ще бъдат допускани автоматично (след като се запишат в рамките на възложения срок – най-късно до 21.01.2011). За останалите студенти – които желаят тепърва да се включат или не са получили оценка на курсовия проект, ще има входящ тест, който ще съдържа материал от първото ниво. За да бъдете допуснати до второ, трябва да преминете успешно теста, който ще се проведе на 22.01. (събота) от 09:00 часа и ще продължи 30 минути.

За студентите, които вече имат получена оценка върху “Въведение в PHP”, часовете ще започнат в 10:00 ч на 22.01. с лектори Атанас Василев и Димитър Ников.

Курсът ще продължи до 18.03.2011 г.

Оценките ще бъдат поставени на 19.03.2011 (събота).

Лекциите ще се провеждат от 09:00 до 12:30 часа всяка събота.

Въведение в PHP и ООП – организация на лекциите

4 октомври 2010

Тази събота, 09.10., започва пъвата част на курса по програмиране на PHP, който ще се проведе в три последователни семестъра в рамките на учебната 2010/2011 година в Новата сграда на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, факултет Математика и Информатика, който ще представлява факултативна дисциплина за всички студенти от ФМИ. Освен това курсът ще предоставя възможност и за посетители, които не са студенти в ПУ да присъстват на лекциите и след успешно справяне с курсовата работа, която ще им бъде възложена в края на учебните занятия, да получат сертификат за завършен курс. За всички, които не са студенти в Пловдивски университет и които биха желали да получат документ за владеене на Програмиране на PHP и обектноориентирано програмиране, трябва да внесат такса в размер на 250 лв. в канцеларията на Факултет по Математика и Информатика, кабинет 330 в Нова сграда на ПУ, като свободните за външни лица места ще бъдат ограничени в зависимост от капацитета на компютърната зала в която ще се провежда курса и броя на записалите се студенти от ПУ, от които всички без изключение ще бъдат записани.

Лекциите ще започнат в 09:00 часа на 09.10 в зала 546, на 5 стаж в Нова сграда на Пловдивски университет, Факултет Математика и информатика.

Моля, всички записали се, да се явят в дадения ден и час пред уговорената зала.

При възникнали допълнителни въпроси, обръщайте се към нас на info@viscomp.bg или на телефон 032/655 175.

Лекции по PHP в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – пълен курс

17 септември 2010

За трети пореден път фирма „Вискомп“ организира факултативна дисциплина по обектноориентирано програмиране на PHP в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, факултет Математика и информатика.

Първият курс от тази поредица, проведен през изминалата академична година, който представляваше въведение в PHP и обектноориентираното програмиране, беше посрещнат с голям интерес от студентите и по тази причина последван от втора част, чиято цел бе да разшири знанията, придобити в първото ниво на дисциплината.

Тази учебна година „Вискомп“ предприе инициатива за провеждане на пълен курс по PHP в три последователни семестъра, като този път лекциите ще бъдат отворени не само за студенти от факултет Математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“, а и за всички желаещи да придобият или разширят познанията си по PHP и обектноориентираното програмиране, като в края на всяка част на студентите и кандидат-програмисти ще бъде поставена за изработка курсова работа, в която те ще имат възможността да приложат на практика усвоеното по време на лекциите.

Другият акцент в работата ни ще бъде и по-засиленото внимание, което ще обърнем на упражненията върху теорията, тъй като времето, застъпено по програма ще даде възможност за по-задълбочено преподаване на материала.

През наближаващия есенен триместър 2010 ще започнем с Въведение в PHP и ООП или накратко: Курс за начинаещи.

Втората част, планирана през зимния триместър 2010/2011, ще обхване Програмиране на PHP за средно напреднали и ще завършим през пролетния триместър 2011 с трета част на курса – PHP за напреднали.

Главен лектор отново ще бъде Атанас Василев, старши програмист във фирма „Вискомп“ и ръководител на стажантската програма, вече добре познат на аудиторията на Пловдивски университет, с помощник лектори Иво Кръстев, ръководител отдел Програмисти и Димитър Ников, старши програмист във фирмата.

Откриващ лекциите ще бъде Георги Гроздев, Управител на „Вискомп“ ЕООД, който ще изнесе първата лекция от курса и ще запознае студентите с възможностите за реализация в областта на уеб програмирането след завършване на трите нива.

Повече информация за програмата на всяка част от дисциплината, както и начините за записване, ще бъде публикувана в края на месец септември 2010 на уеб страницата на „Вискомп“, на информационното табло в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, факултет Математика и информатика, във форума на ПУ, както и в социалните мрежи.

При възникнали въпроси и запитвания, моля пишете ни на: info@viscomp.bg.