Постове с етикет "PHP"

PHP курс в ПУ “Паисий Хилендарски” през учебната 2011/2012 година

16 септември 2011

През учебната 2011/2012 година Факултетът по математика и информатика към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, със съдействието на фирма “Вискомп”, организира за трети път факултативна дисциплина по обектноориентирано програмиране на PHP в три части в рамките на трите семестъра, като обучението включва курс за начинаещи и напреднали и завършва с практически проект върху изучения материал.

Лекциите ще се провеждат всяка събота с начало 08.10.2011 в продължение на цялата учебна година, с изключение на официалните ваканции на университета, с начало 9 часа сутринта и продължителност 4 учебни часа.

Записването ще започне на 19.09. (понеделник) в 10 часа и ще завърши на 05.10. (сряда) в 18 часа на адрес: http://phplab.viscomp.bg/ или в учебен отдел на Факултета по математика и информатика в ПУ. Регистрацията е свободна за всеки желаещ да получи достъп до материалите от курса, а записването е задължително за тези, които възнамеряват да посещават лекциите и упражненията.

Факултативната дисциплина е за студентите от ФМИ от всички курсове и специалности, като записването ще бъде възможно до изтичане на срока или запълване на бройката свободни места в залата.

Ако проявявате интерес да посещавате курса, но не сте студенти във ФМИ, можете да се обърнете към ръководството на университета или Снежана Ямалиева (секретар) и Надя Милева (организатор) на тел: 032/261 799.

Съществува възможност за напредналите студенти, които нямат нужда да посещават първата част на дисциплината, да се запишат директно за втората или третата, но при условие, че има свободни места и се справят успешно с входящия тест, който проверява подготовката на студента, за да бъде допуснат на по-горно ниво.

На всички, завършили успешно третата част на курса и получили отлична оценка на практическия проект върху него, “Вискомп” предоставя възможност за кандидатстване по свободните позиции във фирмата без изпитен тест.

Програмата на лекциите можете да намерите на: http://phplab.viscomp.bg/ и сайта на Пловдивски университет.

Започва втора част на курса по PHP в Пловдивски университет – PHP за напреднали

13 януари 2011

На 22.01 (събота) започва втора част на курса по PHP в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Факултет математика и информатика (ФМИ).

Тя цели да разшири познанията на студентите, придобити в курса “Въведение в PHP. Обектноориентирано програмиране”, която се проведе през първия триместър на учебната 2010/2011 година.

Втората част от курса ще обхване новостите, въведени в PHP 5.3., подходите при изграждане на структурата на едно уеб-базирано приложение, различни аспекти на проблема със сигурността на приложенията и много други интригуващи теми, свързани с уеб програмирането.

В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите.

Подробен конспект и програма на лекциите можете да намерите в PHP Lab, където, както и при първата част, можете да се регистрирате за посещение на курса.

Регистрацията ви от първата част (ако имате такава) важи автоматично за втората, само трябва да се запишете (от “Редакция на профил” съответния чекбокс за втора част).

Нерегистрираните или незаписали се до петък, 21.01.2011 г. студенти, няма да бъдат допускани до лекциите.

Максималният брой регистранти ще бъде 100, като всички, които са присъствали на част 1 – Въведение в PHP и са се справили успешно с възложената в края на триместъра курсова работа, ще бъдат допускани автоматично (след като се запишат в рамките на възложения срок – най-късно до 21.01.2011). За останалите студенти – които желаят тепърва да се включат или не са получили оценка на курсовия проект, ще има входящ тест, който ще съдържа материал от първото ниво. За да бъдете допуснати до второ, трябва да преминете успешно теста, който ще се проведе на 22.01. (събота) от 09:00 часа и ще продължи 30 минути.

За студентите, които вече имат получена оценка върху “Въведение в PHP”, часовете ще започнат в 10:00 ч на 22.01. с лектори Атанас Василев и Димитър Ников.

Курсът ще продължи до 18.03.2011 г.

Оценките ще бъдат поставени на 19.03.2011 (събота).

Лекциите ще се провеждат от 09:00 до 12:30 часа всяка събота.

Въведение в PHP и ООП – организация на лекциите

4 октомври 2010

Тази събота, 09.10., започва пъвата част на курса по програмиране на PHP, който ще се проведе в три последователни семестъра в рамките на учебната 2010/2011 година в Новата сграда на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, факултет Математика и Информатика, който ще представлява факултативна дисциплина за всички студенти от ФМИ. Освен това курсът ще предоставя възможност и за посетители, които не са студенти в ПУ да присъстват на лекциите и след успешно справяне с курсовата работа, която ще им бъде възложена в края на учебните занятия, да получат сертификат за завършен курс. За всички, които не са студенти в Пловдивски университет и които биха желали да получат документ за владеене на Програмиране на PHP и обектноориентирано програмиране, трябва да внесат такса в размер на 250 лв. в канцеларията на Факултет по Математика и Информатика, кабинет 330 в Нова сграда на ПУ, като свободните за външни лица места ще бъдат ограничени в зависимост от капацитета на компютърната зала в която ще се провежда курса и броя на записалите се студенти от ПУ, от които всички без изключение ще бъдат записани.

Лекциите ще започнат в 09:00 часа на 09.10 в зала 546, на 5 стаж в Нова сграда на Пловдивски университет, Факултет Математика и информатика.

Моля, всички записали се, да се явят в дадения ден и час пред уговорената зала.

При възникнали допълнителни въпроси, обръщайте се към нас на info@viscomp.bg или на телефон 032/655 175.

Програма на лекциите по PHP Първа част – Въведение в PHP. Обектноориентирано програмиране

30 септември 2010

Готова е програмата за лекциите по PHP в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” за първи, есенен триместър на учебната 2010/2011 година. Както вече знаете, главен лектор отново ще бъде Атанас Василев – старши програмист във фирма “Вискомп” ЕООД и гост-лектор управителят на “Вискомп” Георги Гроздев.

За записване можете да ползвате специално изготвеният за целта сайт http://phplab.viscomp.bg , където в последствие ще бъдат качвани и всички лекции, за да имат регистрираните по всяко време достъп до тях.

Целта на първата част на курса е запознаване на аудиторията с основите на уеб базираните приложения, синтаксиса на PHP, променливи, оператори и функции. Обектноориентирано програмиране и бази данни.

Лекциите ще се провеждат всяка събота от 09:00 до 12:00 часа. Компютърната зала ще бъде обявена допълнително. При възникнали въпроси, можете да изпращате запитванията си на: info@viscomp.bg.

 1. Основи на уеб базираните приложения
  – Клиент-сървър модел
  – Уеб сървър модел
  – Статични и динамични уеб страници
  – История на PHP
 2. Синтаксис и основи на PHP
  – Анатомия
  – Тагове
  – Възможности на езика
 3. Променливи и оператори. Типове данни
  – Индиректни референции към променливи
  – Управление на променливи
  – Суперглобални променливи
  – Упражнения
 4. Контролни структури и функции
  – Условни тестове
  – Цикли
  – Контролни структури за включване на код
  – Дефинирани от потребителя функции
  – Област на видимост на функциите
  – Връщане на стойности по стойност
  – Връщане на стойност по референция
  – Деклариране на параметри на функции
  – Статични променливи
  – Упражнения за проверка на стойности
 5. Низове
  – Ограждане на низове – кавички, апострофи, here-doc
  – Достъп до отделни символи в низ
  – Кодировки
  – Сравняване на низове
  – Манипулиране и търсене в низове
  – Регулярни изрази
 6. Масиви
  – Индексирани и асоциативни масиви
  – Достъп до елементи в масив
  – Създаване на масиви. Добавяне не елементи
  – Основни функции за работа с масиви
 7. Форми
  – Методи: POST и GET
  – HTML елементи
  – Параметри
  – Изпращане на файлове
  – Валидиране и филтриране на входните данни
 8. Сесии и бисквитки (Cookies)
  – Основни функции за работа със сесии и бисквитки
  – Създаване на сесии
  – Работа с променливи от сесията
  – Използване на сесии и бисквитки в системи за регистрирани потребители – запазване на информация за потребителски предпочитания и пазарски кошници
 9. Бази данни
  – Типове бази данни. Въведение в релационните бази данни
  – Структура на база данни.
  – Връзки между таблици в база данни
  – Нормализация на данните
  – Основни понятия в SQL. Заявки
  – Функции в PHP за работа с бази данни
 10. Обектно-ориентирано програмиране
  – Класове и обекти
  – Наследяване
  – Свойства и методи на класовете. Видимост
  – Конструктори и деструктори
  – Абстрактни класове
  – Интерфейси
  – Интроспекция
 11. Допълнителни лекции:
  – Новости в PHP 5.3
  – Шаблони за дизайн. (Design patterns) в обектно-ориентираното програмиране