Семинар „Бизнесът на практика“

Категория: Събития
20 януари 2010

На 11-ти и 12-ти Април в гр. Пловдив се проведе семинар „Бизнесът на практика“, реализиран от студентската организация AIESEC. Идеята на събитието беше да събере на едно място водещи пловдивски фирми и младежи от университетите в града, където, в рамките на два дни, на студентите се предостави възможността да работят в реални бизнес симулации.

Фирмите-участници, сред които бе и „Вискомп“ ЕООД, предложиха на студентите казуси от своята работна действителност, които те решиха и презентираха пред останалите участници и фирми. От своя страна организаторите бяха приготвили лекции за „Обучение по личностна ефективност“ и „Умения за ефективна презентация“.

Заданието на „Вискомп“ ЕООД беше „Прототипен проект на система за онлайн реклама“ и по него работиха 5-ма избрани от AIESEC студенти от 3-ти и 4-ти курс на Техническия университет в Пловдив.

Вискомп – участник във форум „Кариера в България. Защо не?“

Категория: Събития
19 януари 2010

На 22.12.2008 година в град София се проведе форум „Кариера в България. Защо не?“, от който „Вискомп“ ЕООД беше част. Идеята на форума бе да събере на едно място млади професионалисти с образование и опит в чужбина, водещи работодатели от България и преуспели извън граница българи, завърнали се за реализация в страната си, за да осъществи контакт между тях, да представи потенциалът на българските работодатели и да бъдат обсъдени възможностите за кариера в България и защо тя би си заслужавала.

Организатори на събитието бяха сдружение „Тук-Там“ и Back2BG.

Форумът беше отразен от множество родни медии, на събитието присъстваха фирми за кариерна консултация, лектори от финансовия и ИТ сектори, предприемачи и работодатели.

Отзивите от страна на чуждестранните студенти баха повече от позитивни.

Вискомп откри нов високотехнологичен технически център

Категория: За фирмата
18 декември 2009

Един от най-големите технически центрове в Пловдив принадлежи на „Вискомп“ ЕООД. Помещението е оборудвано с автономно електрическо захранване, осигурено от високо технологичен дизелов агрегат, съпроводен от UPS (акумулаторни модули). Разполагаме също така с двойно подсигурена прецизна климатизация, осигуряваща подходящи условия за оптимална работа на техниката. Свързаността към глобалната мрежа се осъществява посредством два независими интернет доставчика, използвайки оптична свързаност, което гарантира 99,9% достъпност до услугите, които предлагаме. За нормалната и безпроблемна работа на техническия център се грижи екип от високо квалифицирани специалисти, осигуряващи денонощно наблюдение и поддръжка.

Вискомп – спонсор на промоцията на абсолвентите от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

4 декември 2009

„Вискомп“ ЕООД е сред основните спонсори на тържествената промоция на випуск 2008 на факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, която ще се проведе на 29 ноември от 14 часа във Втора аула на Новата сграда на ПУ.

Факултетът (който е с 48-годишна история и е сред най-големите и най-авторитетните в страната) обучава годишно около 1400 бакалаври, магистри и докторанти (включително и чуждестранни студенти) в областта на математиката, информатиката и информационните технологии.

Тази година абсолвентите са 276, от които 144 бакалаври и 132 магистри. Всяка година на тържеството присъстват министри, депутати, кметове, представители на бизнеса и академичните среди, както и различни местни и национални медии.

След официалната част по връчването на дипломите, тогите и шапките, следва коктейл и танци чак до утрото на следващия ден. „Вискомп“ също ще участва дейно във втората част от събитието, като подкрепи и активно съдейства на абсолвентите в изживяването на една от най-паметните вечери в живота им.

Вискомп провежда лекции по PHP и ООП в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

23 ноември 2009

„Вискомп“ ЕООД провежда лекции по „Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране“ през есенния триместър във ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за всички курсове и специалности.

Целта на лекторите Георги Гроздев – управител на „Вискомп“ ЕООД и Атанас Василев – старши програмист във фирмата, е да запознаят аудиторията с основите на уеб базираните приложения, синтаксиса на PHP, променливите, операторите и функциите, както и да я въведе в базите данни и обектно-ориентираното програмиране.