Технически център Добрата ни хардуерна инфраструктура гарантира гъвкавост на предоставяните от нас услуги.

Техническият център е разположен върху площ от 60 кв.м. и е оборудван с най-съвременна техника, обслужваща сървърите, с които фирмата разполага. Голямата консумация на електроенергия налага инсталирането на професионална техника, способна да задоволи нуждите на машините разположени вътре.

Дизеловият агрегат, осигуряващ аварийното захранване с електроенергия при разпадане свързаността с основният енергиен доставчик, е с мощност 60 kVA (48 kW). Агрегатът разполага с модул за комуникация с AVR превключвателя, който от своя страна се грижи за своевременното стартиране на системата. Също така сме използвали и най-високо ниво на шумо и топло изолиране от и към околната среда.

Дизелов агрегат, подсигуряващ аварийното захранване
on-line UPS

Времето, необходимо за преминаване от нормален към авариен режим на електрозахранване се осигурява от два "on-line" UPS с номинална мощност от по 40 kVa.

Друга важна част за правилното функциониране на този център е охлаждането. В нашия случай избрахме въздушно принудително охлаждане, съставено от двоен повдигнат под, въздуховоди и сплит система. Двойният под има важна роля при осигуряване достъпа на студен въздух от долната част на сървърните шкафове, разположени върху него. Професионалното му изграждане позволява извеждане на необходимия дебит от охладен въздух на точно определено място.

Двоен повдигнат под
Сървъри

Благодарение на тази технология, ние осигуряваме достатъчно нагнетяване непосредстено пред самите сървъри, които от своя страна засмукват охладения поток, прекарват го през себе си, след което той бива изхвърлен в задната част на шкафа. Вече нагорещен, въздухът се засмуква от аспирация, свързана с тялото, което осигурява подаването на отново охладения въздух.

Също така разполагаме с допълнително монтирани сплит системи, готови да поемат работата по охлаждане на помещението в случай на авария или профилактика на основната система. Избраният от нас метод на охлаждане гарантира работата на техниката разположена вътре 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината безотказно.

На последно място, но не последно по важност, ще отбележим системата за мониторинг на помещението. Всяка група от шкафове разполага със сензори, инсталирани на ключови места, следящи за нередности в помещението. Информацията, подавана от тях, се следи денонощно от квалифицирани специалисти, обучени да реагират на всякакви ситуации.

Допълнителна сплит система за охлаждане
Шкафове със сървърите
Навигация
0%